13 กรกฎาคม 2554

ที่ตั้งและอาณาเขต


ที่ตั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เลขที่ 19 ถนนบรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000
โทรศัพท์ 0-4481-1849
โทรสาร  0-4481-1062

อาณาเขต
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มีพื้นที่ทั้งหมด 29 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดถนนบรรณาการ
ทิศตะวันออก    ติดห้องสมุดประชาชนและโรงพยาบาลชัยภูมิ
ทิศตะวันตก      ติดถนนหฤทัย
ทิศใต้               ติดที่ดินส่วนบุคคล
                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น